Vaccineren

Bescherming van de gezondheid

Het is belangrijk om uw paard goed te beschermen tegen bepaalde aandoeningen. Dit doen we middels vaccinaties. De vaccinatie tegen influenza (griep) is voor wedstrijdruiters en op diverse stallen verplicht. Daarnaast zijn er diverse optionele vaccinaties mogelijk om uw paard zo optimaal mogelijk te beschermen.

 • Influenza
 • Tetanus
 • Rhinopneumonie
 • West Nijl Virus
 • Droes
 • Schimmel

Influenza

Influenza is een virus wat bij paarden voor luchtwegproblemen en hoge koorts kan zorgen. Het is een besmettelijke aandoening welke zich snel door de stal kan verspreiden. Paarden die op wedstrijd gaan zijn verplicht om tegen influenza gevaccineerd te worden. Dit wordt op wedstrijden actief gecontroleerd en wanneer dit niet in orde is kan uitsluiting volgen. Ook op veel pensionstallen is het verplicht om uw paard tegen influenza te vaccineren om verspreiding van de ziekte te voorkomen en de infectiedruk zo laag mogelijk te houden.
Paarden kunnen vanaf een leeftijd van 5 maanden gevaccineerd worden en dienen een goede basisenting te krijgen die bestaat uit 3 vaccinaties. Dit betekent dat uw paard 3 weken tot 3 maanden na de eerste vaccinatie nogmaals gevaccineerd moet worden. Zes maanden na de tweede vaccinatie dient uw paard nogmaals gevaccineerd te worden, waarna een jaarlijkse vaccinatie volstaat.

Tetanus

In het vaccin voor influenza zit meestal ook direct een vaccin voor tetanus verwerkt. Tetanus word veroorzaakt door een bacterie, te weten Clostridium tetani. Wanneer uw paard een wond heeft kan deze bacterie in de wond terecht komen. Het veroorzaakt hoge koorts en krampen in diverse spiergroepen. Opvallend daarbij is de zogenaamde kaakklem, het strak naar achteren staan van de oren en het in beeld komen van het derde ooglid. Uiteindelijk raken de ademhalingsspieren aangetast en kan het paard komen te overlijden.

Tetanus is niet besmettelijk voor andere paarden, maar gezien de ernst van de aandoening en het vaak dodelijke verloop ervan is het heel belangrijk om uw paard hier wel tegen te vaccineren. Deze enting bestaat uit een basisenting. Drie weken tot drie maanden na de eerste vaccinatie moet uw paard nogmaals gevaccineerd worden. Hierna kan deze enting iedere twee jaar herhaald worden.

Rhinopneumonie

Rhinupneumonie word veroorzaakt door een virus; het Equine Herpes Virus, ook wel EHV genoemd. Er bestaan diverse varianten van het EHV-virus, met ieder een ander ziektebeeld.

 1. Verkoudheidsvorm
  De meest voorkomende variant van EHV is de verkoudheidsvorm. Deze wordt veroorzaakt door EHV-1 en EHV-4. De verschijnselen zijn verkoudheidsverschijnselen: het paard kan koorts krijgen, hoesten, wat snotteren en even niet fit zijn. Dit zien we met name veel in het najaar, wanneer de weerstand wat minder is en de paarden meer tijd op stal doorbrengen.
 2. Neurologische vorm
  Deze vorm van rhino is de meest gevreesde vorm, maar gelukkig ook de minst voorkomende vorm. Deze word veroorzaakt door EHV-1.
  Paarden die deze variant oplopen beginnen ook met een koortspiek, om vervolgens enkele dagen later neurologische verschijnselen te krijgen, waarbij opvallend is dat deze zich met name in de achterhand manifesteren. Ze kunnen vaak niet goed meer staan, kunnen niet meer mesten of urineren en uiteindelijk kan het zich ook naar de voorhand uitbreiden. De prognose is vaak gereserveerd en paarden die herstellen houden vaak restverschijnselen als slapte in de achterhand.
 3. Abortus vorm
  Een laatste variant van rhino kan abortus veroorzaken bij drachtige merries. Deze vorm van rhino word veroorzaakt door EHV-1. Merries aborteren als gevolg hiervan vaak in de laatste maanden van de dracht. Soms word het veulen wel geboren maar is het zeer zwak als gevolg van de rhino-besmetting.

Vaccineren tegen rhino is zeer zinvol omdat het de infectiedruk verminderd en daarmee de kans dat uw paard rhino krijgt ook zal reduceren. De vaccinatie werkt niet 100% afdoende maar verkleint de kans op infectie aanzienlijk en zal de ernst van de verschijnselen wanneer er wel besmetting optreedt reduceren. Het efficiëntst is het wanneer alle paarden op stal tegelijk gevaccineerd worden. Deze vaccinatie dient vier tot zes weken na de eerste enting herhaald te worden, waarna het paard iedere zes maanden gevaccineerd moet worden.

Drachtige merries kunnen op vijf, zeven en negen maanden dracht gevaccineerd worden. De vaccinatie biedt echter niet 100% garantie.

West Nijl Virus

Het West Nijl Virus (WNV) is een virus wat met name in Afrika voorkwam, maar de laatste jaren aardig aan het oprukken is richting Europa. Het is niet de vraag óf het in Nederand voor gaat komen, maar wanneer. Dit virus is aanwezig in vogels en wordt verspreid door muggen. De ziekte is niet besmettelijk en blijft vaak beperkt tot één paard. Verschijnselen zijn koorts, spiertrillingen, verlamming en plotseling overlijden. In 90% van de gevallen maakt het paard de ziekte symptoomloos door, maar 10% van de paarden word ziek en kan zelfs hersenvliesontsteking ontwikkelen.

Vaccinatie dient na een basisenting met vier tot zes weken tussentijd jaarlijks plaats te vinden. Naast vaccineren is het bestrijden van muggen essentieel in het tegengaan van deze ziekte.

Een hele belangrijke reden om uw paard te vaccineren is dat deze aandoening ook bij mensen voor kan komen en ernstige ziekteverschijnselen kan geven!

Droes

Droes is een vervelende aandoening, veroorzaakt door de bacterie Streptococcus Equi Equi. Het komt het meeste voor bij jonge paarden onder de drie jaar, maar helaas zien we het de laatste jaren ook steeds vaker bij oudere paarden voorkomen. Gezien de hoge mate van besmettelijkheid en snelle verspreiding door een stal raken vaak alle paarden besmet.

Verschijnselen beginnen vaak met een koortspiek, enkele dagen later gevolgd door dikke lymfeknopen, hoesten, neusuitvloeiing, niet eten en uiteindelijk het doorbreken van de lymfeknopen waarna de problemen vaak snel afnemen. Nadat paarden de infectie hebben doorgemaakt, bouwen ze vaak weerstand op en is de kans dat ze het nogmaals doormaken klein. Vroeger dachten we dat ze deze ziekte een keer doormaakten en daarna nooit weer, echter is gebleken dat dit toch niet het geval is helaas.

Het is mogelijk uw paard te vaccineren tegen droes, dit is een enting in de bovenlip van uw paard. De basisenting dient met vier weken tussentijd plaats te vinden. Hierna dient uw paard iedere drie maanden gevaccineerd worden.

Schimmel

Schimmel, ook wel ringworm of ringschurft genaamd, is een huidaandoening. Vooral dieren met een verminderde weerstand zijn vatbaar voor schimmel. We zien het veel bij jonge dieren. Vochtigheid, lage temperaturen en weinig zonlicht vergroten de kans op schimmel. Najaar en winter zijn dus de risicovolle periode. Vaak zien we met name daar waar het tuig zit dat schimmels kans krijgen zich in de huid te nestelen en klachten veroorzaken. Er kunnen typische ronde, schilferige plekken ontstaan die zelden jeuken. Schimmel is erg besmettelijk en kan via tuig, dekjes, borstels etc. overgedragen worden op andere paarden.

Behandeling bestaat uit wassen met Imaverol, maar in sommige gevallen is de schimmel hardnekkig en is het nodig uw paard te vaccineren om er vanaf te komen. Ook kunt u ervoor kiezen uw paard te vaccineren wanneer het een terugkerend probleem is of uw paard verhoogd risico loopt. Deze enting dient na tien tot veertien dagen herhaald te worden en kan dan jaarlijks gedaan worden.

Terug naar Behandelingen